CENÍK

SEZENÍ FEN KINEZIOLOGIE – 500 Kč/hod. (setkání je na cca 1,5 – 2,5 hod.).

MUZIKOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ – cena stanovena individuálně (dle četnosti a rozsahu setkávání).

HUDEBNĚ-POHYBOVÝ WORKSHOP – max. 150 Kč/os. (dle počtu osob, setkání je na cca 1 až 1,5 hod.).

ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍ AKCE – cena stanovena individuálně (dle rozsahu činnosti a délky spolupráce).

OM CHANTING – zdarma (setkání je na cca 1 až 1,5 hod.).

Ráda za vámi přijedu po Praze i Krkonoších.