UMĚLECKÉ TERAPIE

Výcvik uměleckých terapií se zaměřením na muzikoterapii jsem dokončila v roce 2016. V rámci své praxe mám zkušenost především s klienty se zrakovými vadami, dětmi se sluchovým postižením, ale také se speciálními potřebami (např. autismus, ADHD a další specifické potřeby). Upřednostňuji individuální přístup a dlouhodobější spolupráci s jasně definovaným cílem, ale mohu poskytnout i jednorázovou individuální konzultaci.

Muzikoterapie nenahrazuje psychoterapii, jedná se o meziobor, který vhodně doplňuje psychoterapeutický proces. Při akutním stavu nebo dlouhodobých a opakujících se psychických potíží vyhledejte odborníka k tomu určeného – psychologa, psychoterapeuta či psychiatra.

HUDEBNĚ-POHYBOVÉ AKTIVITY

Nabízím hudebně-pohybové aktivity pro rodiče s dětmi v podobě jednorázových workshopů, ale v případě zájmu jsou možná i pravidelná setkávání. Společně se přivítáme, zazpíváme si spolu, zahrajeme na hudební nástroje, rozhýbeme tělo a příjemně se naladíme. Workshop šitý na míru může být zaměřený např. na denní rituály, rozvoj řeči, rytmus nebo konkrétní téma dle dohody.

Připravuji také e-book HUDEBNĚ-POHYBOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI ANEB ROZVÍJÍME SE HROU a online hudebně-pohybové aktivity, které zvládnete i u vás doma.

Dlouhodobě působím jako dobrovolník v Centru pro rodinu M.E.D., z.s. v Tyršově ulicí 380 v Semilech, kde mám na starosti MEDovou knihovničku, v loňském roce jsem vedla středeční program BATOLENI pro maminky s malými dětmi do cca 2 let a letos vás zvu každé pondělí od 9:30 hod. na program KOLOKOLO pro maminky s malými dětmi od cca 2 let – dětské hry, písničky, říkanky, cvičení na míčích a maminkovské sdílení. A tatínkové jsou samozřejmě také vítáni. Příspěvek na provoz MEDu je 70,-Kč. Přijďte mezi nás 🙂

Ukázka z Batolení v prostorách MEDu:

Ukázka z Batolecího pikniku:

Pro více informací o uměleckých terapiích a muzikoterapii srolujte o kousek níže.

Těším se na zpívanou, Martina

EXPRESIVNÍ TERAPIE

Umělecké terapie patří do tzv. expresivních terapií, kdy člověk za pomoci umění může v sobě aktivovat tvořivé síly, lépe poznat sám sebe, zmapovat vnitřní procesy, objevit a dovolit si prožít své pocity, ohmatat své postoje i vzorce chování či projekce, kterými si komplikuje život. Proces sebe-vyjádření probíhá obrazně a vychází z přirozené potřeby člověka tvořit, sdílet, být šťastný a prožívat radost.

Cílem uměleckých terapií je nastolit bio-psycho-socio-spirituální rovnováhu jednotlivce (tzv. well-being). Hudba, hra, tanec, pohyb a ostatní formy uměleckých terapií zde slouží jako prostředky bezpečného vyjádření se skrze umění, pojmenování témat a jejich následného zpracování.

MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapie je jednou z expresivních terapií. Působení hudby na člověka má svoji dlouholetou tradici a je spojeno s každodenními rituály i opakujícími se událostmi v životě člověka i přírodě. Pracuje se s rytmem, melodií i harmonií, sluchovým vnímáním (tzv. percepcí), hudebně se improvizuje, interpretuje, komponuje i „jen“ poslouchá a celostně se působí na člověka. Je možné se zaměřit na konkrétní oblasti (př. motorika, vnímání tělového schématu, koordinace, komunikace) a cíleně je za pomoci expresivních terapií, včetně muzikoterapie, rozvíjet.