PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ

Na podzim 2019 proběhl v Semilech Projekt „Promítání dokumentárních filmů spojených s OM Chantingem“, který jsem pro vás zorganizovala za podpory platformy ZeměObčan. Cílem byla pravidelná setkávání nad různými tématy, propojení komunit, vzájemné sdílení a inspirace. Ale také podpoření organizací, které upozorňují na problémy konzumní společnosti, a to jak technikou OM Chantingu, tak finančním výtěžkem z akce. Projekt proběhl ve spolupráci s Kinem Jitřenka Semily a Městskou knihovnou Semily, kterým bych ráda touto cestou poděkovala. Poděkování patří i všem ostatním, kteří se podíleli na úspěšné realizaci projektu i propagaci celé akce.

S narozením mého syna Vincenta ve mně hmatatelně sílila potřeba udělat něco více, než jen třídit odpad a snažit se o jeho minimalizaci. Přála jsem si začít předávat důležitou myšlenku o vědomém žití, která ve mně dlouho zrála, a která se netýká pouze ekologie, ale je o celkovém uvědomění lidského bytí. Projekt tak vybízel k obrácení pozornosti dovnitř nás samých a snaze o udržitelný způsob života z hlediska dlouhodobého dopadu našeho konání na planetu Zemi, včetně objevování důležitých souvislostí.

V říjnu jste měli možnost vidět film Mantra – sounds into Silence (Mantra – zvuky do ticha), objevující vzestup nového hudebně sociálního fenoménu, společného zpívání manter a Kirtanu, mapující současnou hudební scénu a představující celosvětově známé umělce tohoto žánru. Poselstvím filmu je, že je třeba se v dnešní uspěchané době zastavit a v tichosti obrátit svoji pozornosti dovnitř nás samých, zpátky ke své podstatě a ke svoji duši, kde jsou odpovědi na všechny naše otázky. Technik, které nám pomáhají zaměstnat mysl je mnoho, ať už samotné mantry, meditace, jóga nebo právě OM Chanting, který je součástí učení zvaného Atma Kriya jóga. Přečtěte si více o technikách sádhany.

V listopadu jste mohli shlédnout film Eating up Easter (Pojídání Velikonočního ostrova), který se příběhem původního domorodého obyvatelstva dotýkal témat znečištění plasty, udržitelnosti, nakládání s odpady, ekologického dopadu turismu, ztráty kulturní identity a globalizace. Jednalo se o premiéru filmu v České republice, u které jsme se se ZeměObčanem finančně podíleli na vzniku českých titulků. Po promítání proběhla krátká, leč zajímavá beseda na téma udržitelnosti našeho žití z hlediska dlouhodobého dopadu našeho konání na planetu Zemi i ostatní živé bytosti.

Třetím snímkem, který jste mohli navštívit, byl snímek Dominion (Nadvláda). Mapuje současnou situaci velkochovů hospodářských zvířat v Austrálii a odhaluje nejen nedůstojné životní podmínky zvířat, ale také souvislosti průmyslových chovů s kácením deštných pralesů, hladomorem či vysokou spotřebou vody. Téma to bylo náročné, ale neméně důležité.

V Semilech je možné každou druhou sobotu v měsíci od 17 hod. navštívit OM Chanting v Čajovně a kavárně u Robinsona. Těšit se můžete ale i na další promítání dokumentárních filmů, besedy a jiná setkávání, např. koncert Kirtan live nebo-li zpívání manter a badžanů s kapelou HIS Bhakti Band.

V případě zájmu je možné domluvit promítání dalších dokumentárních filmů. Adepty jsou např. dokument režisérky Kelly Noonan Gores – Heal (Léčení), který nás zavede na vědeckou, ale i duchovní cestu, kde zjistíme, že změnou vnímání člověka se lidské tělo může uzdravit z jakéhokoli problému či nepohodlí. Nebo National Geographic dokument Before the Flood (Je s námi konec?) v režii Fishera Stevense, kde Leonardo DiCaprio, herec a posel míru při OSN, odkrývá alarmující svědectví o současných problémech spojených s klimatickými změnami a hledá řešení, jak předejít fatálním dopadům na náš budoucí život /zdroj ČSFD/.

Chcete zorganizovat podobnou akci? Dozvědět se o plánovaném promítání jako první? Kontaktuje mě 🙂