• MATEŘSTVÍ A RODIČOVSTVÍ – odkazy, které se mohou hodit

    S mateřstvím a rodičovstvím přichází mnoho nových situací a otázek, na které zřejmě budete hledat odpovědi. Třeba se vám k tomu budou hodit následující odkazy: https://mujporod.eu/cs/ https://svetnontoxic.org/ https://www.osvetarodicu.cz/ https://www.mamila.sk/ https://www.rozalio.cz/ https://www.dovychovat.cz/ https://www.nevychova.cz/ https://rodicovskaposilovna.cz/

  • PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ

    Na podzim 2019 proběhl v Semilech Projekt „Promítání dokumentárních filmů spojených s OM Chantingem“, který jsem pro vás zorganizovala za podpory platformy ZeměObčan. Cílem byla pravidelná setkávání nad různými tématy, propojení komunit, vzájemné sdílení a inspirace. Ale také podpoření organizací, které upozorňují na problémy konzumní společnosti, a to jak technikou OM Chantingu, tak finančním výtěžkem z akce. Projekt proběhl ve spolupráci s Kinem Jitřenka Semily a Městskou knihovnou Semily, kterým bych ráda touto cestou poděkovala. Poděkování patří i všem ostatním, kteří se podíleli na úspěšné realizaci projektu i propagaci celé akce. S narozením mého syna Vincenta ve mně hmatatelně sílila potřeba udělat něco více, než jen třídit odpad a snažit se o jeho…