FEN KINEZIOLOGIE

Co je to FEN kineziologie, jak probíhá a co je jejím cílem?

FEN kineziologie vychází z ONE Brain kineziologie, kterou dále rozpracoval pan Mgr. Pavel Bráblík (sociolog a psycholog SOS linky) a využívá ji ve své praxi již více jak 20 let s viditelnými výsledky.

FEN kineziologie (nebo-li fenomenologická kineziologie) hledá kořen problému (tzv. fenomén), který vzniká působením vnějších vlivů na člověka. Příčina problému se pomocí svalového testu (odezvy deltového svalu) a standardizovaného postupu (tzv. odbloků) uvádí do jednoty, která je původním a přirozeným stavem člověka. Vycházíme-li z předpokladu, že jedinec je v bio-psycho-socio-spirituální pohodě nebo-li je zdravý (podle definice zdraví WHO – Světové zdravotnické organizace). Problém se prostřednictvím svalové reakce zobrazí a následně uvolní (a s ním veškeré napětí s ním související – na rovině mentální, emocionální i fyzické).

Ve FEN kineziologii se jedná o práci individuální, tedy na míru daného klienta. Jelikož se témata vyskytují ve vrstvách („jako cibule“), většinou je potřeba k proniknutí do hloubky a šířky daného problému (tématu) více FEN kineziologických setkání. Pro náhled aktuální situace však může být jedno sezení dostačující. Vždy záleží na zadání dané práce a jejím rozsahu.

Metoda je vhodná pro dospělé, děti i naše zvířecí kamarády. U velmi malých dětí a při nestandartním zadání je možné pracovat přes prostředníka.

K seberozvoji je dobré přistoupit komplexně a nespoléhat pasivně na vyřešení svých problémů, nýbrž se aktivně zapojit a převzít odpovědnost za svůj život a vše, co v něm vytvářím.

FEN kineziologie nenahrazuje psychoterapii, jedná se o sebe-rozvojový nástroj, který může doplňovat psychoterapeutický proces. Při akutním stavu nebo dlouhodobých a opakujících se psychických potíží vyhledejte odborníka k tomu určeného – psychologa, psychoterapeuta či psychiatra.

Je FEN kineziologie samospásná metoda?

Fen kineziologie nevyřeší všechny vaše problémy, ale může vám výrazně ulehčit. Ideální je metody seberozvoje kombinovat. Jelikož FEN kineziologie pracuje především s myslí a jejími mentálními programy, nesmíme zapomenout také na důležitost práce s emocemi, tělem a spiritualitou. Všechny tyto naše aspekty nejdou zcela oddělit a vzájemně se ovlivňují, tedy i metody práce s myslí, emocemi, tělem a spiritualitou se vzájemně doplňují a dotýkají se celého člověka.

Nápomocné mohou být: práce s dechem, homeopatie, Bachovy esence, Sluneční esence, jóga, umělecké terapie (tanečně-pohybová terapie, muzikoterapie, dramaterapie), tkáňové soli, kvalitní potravinové doplňky, Joalis, Ayurveda, mantry, přechodové rituály, ženské a mužské kruhy apod..

Pomocí FEN kineziologie je možné vytestovat, jaká další podpůrná aktivita je pro vás v danou chvíli vhodná, v jaké frekvenci a délce.

Jaká mohou být témata na FEN kineziologii?

  • Vztah sám k sobě (tělo, mysl, emoce, spiritualita), k ostatním lidem (vč. rodinných a pracovních vztahů), ke svému okolí, k Bohu, životu, financím, sexualitě, smrti,…
  • Práce se stresory, závislostmi, strachy, úzkostmi,…
  • Početí, těhotenství, porod (vlastní nebo svých dětí), kojení, mateřství, dětství a dospívání (vlastní nebo svých dětí) nebo jakékoli jiné období, kde vznikl nějaký blok (ať už vědomý nebo uložený v podvědomí)
  • Ztráta, zranění, opuštění, odmítnutí,…
  • Psychosomatické potíže
  • Je možné vytestovat např. vhodnost potravinových doplňků, očistných kúr, pomoc při hledání důležitých termínů, naladění a vhodnost vzdělávacích a jiných akcí…
  • A mnoho dalších témat, která mohou během sezení vyplynout nebo se kterými se můžete na mne obrátit.

Přeji hezké počtení a v případě vašeho zájmu o FEN kineziologické sezení mne kontaktujte. Působím v Libereckém kraji (po domluvě za vámi ráda přijedu nebo vás pozvu do provozovny v Semilech) a 1x měsíčně v Praze (v office parku Pražačka, Koněvova ulice).

Termíny pro Prahu – pátky:  19.1., 23.2., 22.3., 19.4., 24.5. a 21.6Po domluvě možné i následující soboty. Časy: 10, 14 a 17 hod. nebo dle domluvy.

Těším se na setkání, Martina

Letáček ke stažení: