FEN KINEZIOLOGIE

Co je to FEN kineziologie, jak probíhá a co je jejím cílem?

FEN kineziologie vychází z ONE Brain kineziologie, kterou dále rozpracoval pan Mgr. Pavel Bráblík (sociolog a psycholog SOS linky) a využívá ji ve své praxi již více jak 20 let s viditelnými výsledky.

FEN kineziologie (nebo-li fenomenologická kineziologie) hledá kořen problému (tzv. fenomén). Příčina problému se pomocí svalového testu (odezvy deltového svalu) a standardizovaného postupu (tzv. odbloků) uvádí do jednoty, která je původním a přirozeným stavem člověka. Vycházíme-li z předpokladu, že jedinec je v bio-psycho-socio-spirituální pohodě nebo-li je zdravý (podle definice zdraví WHO – Světové zdravotnické organizace).

Ve FEN kineziologii se jedná o práci individuální, tedy na míru daného klienta. Jelikož se témata vyskytují ve vrstvách („jako cibule“), většinou je potřeba k proniknutí do hloubky a šířky daného problému (tématu) více FEN kineziologických setkání a přistoupit k seberozvoji komplexně.

Je FEN kineziologie samospásná metoda?

Fen kineziologie nevyřeší všechny vaše problémy, ale může vám výrazně ulehčit a pomoci na vaši cestě. Ideální je metody seberozvoje kombinovat. Jelikož je FEN kineziologie pracuje především s myslí, nesmíme zapomenout také na práci s:

  • emocemi (např. dechové terapie, Bachovy esence, Sluneční esence apod.),
  • tělem (např. tanečně-pohybová terapie, muzikoterapie, jóga, homeopatie, tkáňové soli, kvalitní potravinové doplňky, Joalis, Ayurveda apod.),
  • spiritualitou (např. práce s mantrou, přechodové rituály, ženské a mužské kruhy apod.).

Pomocí FEN kineziologie je možné vytestovat, jaká další podpůrná aktivita je pro vás v danou chvíli vhodná, v jaké frekvenci a délce.

Jaká mohou být témata na FEN kineziologii?

  • Vztah sám k sobě (tělo, mysl, emoce, spiritualita), k ostatním lidem (vč. rodinných a pracovních vztahů), ke svému okolí, k Bohu, životu, financím, sexualitě, smrti,…
  • Práce se stresory, závislostmi, strachy, úzkostmi,…
  • Početí, těhotenství, porod (vlastní nebo svých dětí), kojení, mateřství, dětství a dospívání (vlastní nebo svých dětí) nebo jakékoli jiné období, kde vznikl nějaký blok.
  • Ztráta, zranění, opuštění, odmítnutí,…
  • Je možné vytestovat např. vhodnost potravinových doplňků, očistných kúr, pomoc při hledání důležitých termínů, naladění a vhodnost vzdělávacích a jiných akcí…
  • A mnoho dalších témat, která mohou během sezení vyplynout nebo se kterými se můžete na mne obrátit.

Více informací o FEN Kineziologii naleznete na Rozcestníku fenomenologické kineziologie nebo na stránkách zakladatele metody Fenomén kineziologie.

Přeji hezké počtení a v případě vašeho zájmu o FEN kineziologické sezení s Liškou z ráje mne kontaktujte. Působím v Libereckém kraji a po domluvě za vámi ráda přijedu.